Công tác nhân sự tại Đại hội XIII: Đảm bảo hài hòa giữa kế thừa và đổi mới

Cập nhật, 19:16, Thứ Sáu, 29/01/2021 (GMT+7)

 

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trao đổi bên lề cuộc họp.
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trao đổi bên lề cuộc họp.

(VLO) Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là bầu BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Sau nửa ngày làm việc tại hội trường, ngày 29/1/2021, Đại hội tiếp tục dành cả ngày làm việc tại đoàn, thảo luận về công tác nhân sự.

Qua thảo luận tại đoàn cho thấy, nhân sự của Đại hội được BCH Trung ương khóa XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó và đạt sự thống nhất cao.

Hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII có điểm mới được nhiều đại biểu đồng tình rất cao đó là được tiến hành theo quy trình 5 bước, thay vì 3 bước như nhiệm kỳ trước, nên chặt chẽ hơn, dân chủ hơn.

Nhiều đại biểu nhận định BCH Trung ương khóa XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị nhân sự khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện và cách làm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.  

Đồng chí Nguyễn Thành Thế- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long- nhận định: BCH Trung ương khóa XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo Đảng toàn diện và tuyệt đối công tác tổ chức cán bộ, trong đó đã thực hiện các bước hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ, đúng quy trình và xây dựng được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở Trung ương.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trao đổi sau phiên thảo luận nhân sự tại đoàn.
Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trao đổi sau phiên thảo luận nhân sự tại đoàn.

Đối với Đại hội kỳ này rất kỳ vọng đối với những đồng chí sẽ vào BCH Trung ương sẽ đủ năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu đã đề ra cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhiều đại biểu cũng thống nhất đánh giá, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII đã thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; có trường hợp đặc biệt… Song không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Công tác nhân sự được tiến hành rất chặt chẽ, qua thẩm định của rất nhiều cơ quan. Đại biểu tin rằng từ đó góp phần kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không để lọt những người không xứng đáng vào BCH Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài… 

Công tác nhân sự được chuẩn bị công phu, bài bản và chặt chẽ

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí.
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long trả lời phỏng vấn của các cơ quan báo chí.

Trao đổi với báo chí, các đại biểu bày tỏ tin tưởng, công tác chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương khóa XIII đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng các thế hệ sẽ là cơ sở thật tốt để Đại hội bầu chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng vào BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo kế hoạch, ngày 30/1/2021, Đại hội tiếp tục thực hiện công tác nhân sự: nghiên cứu danh sách nhân sự; biểu quyết thông qua danh sách bầu cử BCH. Ngày 31/1/2021, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH khóa XIII và nghe công bố kết quả bầu cử.

Đồng chí Trần Công Thắng- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang- nhận định: công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị rất công phu, bài bản và chặt chẽ, đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang cũng cho rằng: Việc chuẩn bị, giới thiệu và bầu cử Ủy viên BCH Trung ương khóa XIII phải thực sự dân chủ, khách quan, công tâm và đặt lợi ích của quốc gia- dân tộc và của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Đồng thời, khẳng định quyết tâm chính trị cao trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; kiên quyết không để lọt vào BCH Trung ương những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.

“Tôi mong muốn Đại hội sẽ thực sự sáng suốt để lựa chọn được một tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thật sự đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, là đại diện tiêu biểu nhất để thực hiện những trọng trách của Đảng giao”- đồng chí Trần Công Thắng bày tỏ.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long: Đại hội XIII tiếp tục bổ sung, quan tâm hơn về công tác cán bộ, xem cán bộ là gốc, là then chốt của then chốt của trong công tác cán bộ. Trong công tác cán bộ lần này, đại hội đề cập rất nhiều nội dung, trong đó đi sâu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ mới; phải chịu khó, đương đầu với nhiệm vụ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân; phải gương mẫu và thực hiện tốt trong việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn bó mật thiết với Đảng, với nhân dân.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI