Đại hội lần thứ XII

Bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển

Cập nhật, 06:04, Thứ Sáu, 29/01/2021 (GMT+7)

 

BCH Trung ương khóa XII.
BCH Trung ương khóa XII.

(VLO) Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp từ 20- 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu được tổ chức thành 68 đoàn. Đây là đại hội có số lượng đại biểu đông nhất trong 12 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Với phương châm: “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới”, đại hội đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và tạo được sự thống nhất cao với các dự thảo văn kiện của BCH Trung ương khóa XI trình đại hội, gồm: Báo cáo Chính trị; Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016- 2020); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Trung ương khóa XI; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng.

Đại hội lần thứ XII là đại hội đầu tiên Đảng ta thực hiện Đề án: “Quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016- 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.

Đại hội lần thứ XII của Đảng đã bầu ra BCH Trung ương Đảng khóa mới gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XII.

H.K (st giới thiệu)