Kỳ vọng đất nước sẽ phát triển lên một tầm cao mới

Cập nhật, 06:07, Thứ Sáu, 29/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dõi theo Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tình cảm và niềm tin son sắt, kỳ vọng đại hội lần này sẽ thành công và Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến nhanh, tiến vững chắc trên chặng đường mới.

Ông Nguyễn Bách Khoa- nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Ông Nguyễn Bách Khoa- nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Bách Khoa- nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Nâng vị thế của đất nước lên tầm cao mới.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng đối với đảng viên mà còn mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với đất nước.

Đại hội thu hút sự quan tâm, theo dõi, đặt nhiều kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngay từ khi có dự thảo văn kiện đại hội, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội, thể hiện sự quan tâm đối với sự kiện chính trị hết sức quan trọng này.

Theo đó, nhân dân rất phấn khởi khi thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, đất nước ta đã đạt được thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực. Mặc dù tình hình thế giới trong nhiệm kỳ qua có nhiều bất ổn, đặc biệt ảnh hưởng của dịch COVID-19, thiên tai diễn biến khắc nghiệt.

Trong bối cảnh khó khăn đó, sự thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và nền kinh tế tăng trưởng dương năm 2020 cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân ta.

Chặng đường 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã phát triển đáng kể. Nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng.

Với quyết tâm làm trong sạch Đảng, củng cố, tăng cường sự vững mạnh của Đảng, Đảng đã thực hiện tốt phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác xử lý tham nhũng, lãng phí; mạnh dạn xử lý nghiêm những sai phạm để tiếp tục củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đi đôi với xử lý sai phạm là tập trung giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên học tập và tích cực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở những kết quả của nhiệm kỳ qua, hầu hết cán bộ đảng viên và nhân dân tin tưởng, kỳ vọng rằng trên đà hiện có, đất nước sẽ phát triển đi lên; thực hiện được các mục tiêu như trong dự thảo văn kiện đại hội đã đề ra.

Đồng thời, kỳ vọng BCH Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tích cực của nhiệm kỳ vừa qua; từ đó lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, lãnh đạo đất nước đạt được các mục tiêu đã đề ra; không chỉ thực hiện thắng lợi mục tiêu 5 năm mà còn là mục tiêu chiến lược lâu dài của đất nước, đưa vị thế của nước ta lên tầm cao mới.

BCH Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới tiếp tục giữ vững kỷ cương và xử lý nghiêm tình trạng tham nhũng, tiêu cực; để bộ máy của Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đại đức Thích Tánh Bình- Chánh Thư ký kiêm Trưởng Ban Thông tin truyền thông- Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
Đại đức Thích Tánh Bình- Chánh Thư ký kiêm Trưởng Ban Thông tin truyền thông- Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Đại đức Thích Tánh Bình- Chánh Thư ký kiêm Trưởng Ban Thông tin truyền thông- Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long: Đại hội XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

Là nhà tu hành và là công dân Việt Nam, tôi vô cùng quan tâm đến những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; là dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ mới cho đất nước.

Theo dõi đại hội, tôi rất phấn khởi khi thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, nhân dân ta đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đưa đất nước ta đã đạt được thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật, công tác phòng chống đại dịch COVID-19 ở nước ta trở thành điểm sáng về công tác phòng chống dịch trên thế giới; vừa phòng chống dịch vừa khắc phục ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, phát triển kinh tế. Kinh tế đất nước tăng trưởng dương, tôi cho đây là sự phấn đấu, nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tôi đặc biệt quan tâm đến công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; chính sách công tác an sinh xã hội, chính sách tôn giáo dân tộc được Đảng, Nhà nước thực hiện trong 5 năm qua.

Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một thành công lớn của nhiệm kỳ 2015- 2020, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thành quả này đã được sự đồng thuận to lớn trong nhân dân, trong đó có đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo như chúng tôi.

Hướng về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi cũng như nhiều đồng bào có đạo kỳ vọng, tin tưởng nhiệm kỳ tới, Đảng sẽ có những quyết sách trong lãnh đạo; tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm lo cho đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, tôi đặt niềm tin vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ bầu chọn ra những vị hiền tài có tâm, có tầm, lãnh đạo điều hành đất nước ngày một vững bước đi lên, phát triển về mọi mặt, chinh phục những cột mốc mới, vươn tầm ra trên trường quốc tế.

TUYẾT NGA (ghi)