Quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, huyện về quản lý trật tự xây dựng là cần thiết

Cập nhật, 20:11, Thứ Bảy, 23/05/2020 (GMT+7)

Ngày 23/5/2020, đại biểu Lưu Thành Công- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long có ý kiến đóng góp về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Đóng góp quy định về quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng công trình có thời hạn trên đất có quy hoạch chậm triển khai, Luật Xây dựng hiện hành đã có quy định về việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ có thời hạn trong vùng quy hoạch.

Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều quy hoạch triển khai quá chậm trễ, kéo dài so với quy định đã gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới đời sống và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Do vậy, tôi đồng tình cần bổ sung quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong các khu quy hoạch chậm triển khai.

Đối với quy định về giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đề nghị cần cải cách thủ tục hành chính đối với quy trình thẩm định cấp giấy phép xây dựng, đặc biệt là các công trình nhà ở riêng lẻ. Cần phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong việc cấp giấy phép xây dựng và đề nghị làm rõ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Tôi đồng tình cần quy định tất cả các công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thì không yêu cầu phải có giấy phép xây dựng.  

Đối với vấn đề quản lý trật tự xây dựng, đây là một trong những vấn đề được xã hội hết sức quan tâm và có quan hệ trực tiếp với hoạt động cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng không chỉ gắn liền với pháp luật về xây dựng mà còn liên quan đến pháp luật về đất đai, quy hoạch, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính, tổ chức chính quyền địa phương...

Về cơ bản, Luật Xây dựng hiện hành đã có quy định liên quan đến bảo đảm trật tự xây dựng. Một số hạn chế trong quản lý trật tự xây dựng thời gian vừa qua chủ yếu do khâu tổ chức thực hiện pháp luật chưa nghiêm, thiếu kịp thời.

Vì vậy, dự thảo Luật bổ sung, làm rõ trách nhiệm UBND cấp tỉnh, huyện về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo phân cấp của Chính phủ là cần thiết.

BÙI THANH (ghi)