Đại hội Đảng bộ chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long lần thứ VIII

Cập nhật, 18:35, Thứ Bảy, 23/05/2020 (GMT+7)

Ngày 23/5/2020, Đại hội Đảng bộ chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020- 2025) diễn ra thành công tốt đẹp.

Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh- Trần Xuân Thiện chúc mừng ban chấp hành nhiệm kỳ mới.
Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh- Trần Xuân Thiện chúc mừng ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, đảng ủy cơ sở đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành của đảng ủy cấp trên. Tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thu nhập và việc làm của người lao động được đảm bảo. Nguồn vốn huy động luôn được giữ vững và không ngừng tăng lên hàng năm. Lợi nhuận tăng trưởng hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Đơn vị đã tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế tỉnh nhà.

Với những kết quả đạt được, đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh 5 năm liền; đạt doanh nghiệp tiêu biểu khu vực ĐBSCL 3 năm liền; đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền...

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Vĩnh Long tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng ủy cơ sở, sáng tạo trong quản trị điều hành, ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả công nghiệp 4.0 trong phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao năng suất lao động, duy trì tốc độ phát triển hợp lý và bền vững.

Đại hội cũng thông qua các chỉ tiêu quan trọng như: hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ít nhất 90% các phòng ban hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp tối thiểu 20 đảng viên; đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm... 

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí; đồng chí Phạm Thành Lộc được tín nhiệm tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy.

Tin, ảnh: HẢI YẾN