Đại biểu Quốc hội Lưu Thành Công

Đề xuất dừng tăng lương cơ sở là hợp lý trong điều kiện dịch COVID- 19

Cập nhật, 05:16, Thứ Sáu, 22/05/2020 (GMT+7)

Đại biểu Quốc hội Lưu Thành Công- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long- cho rằng, đề xuất dừng tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 là hợp lý trong điều kiện nước ta đang phải đối phó với đại dịch COVID-19.

Đại biểu Lưu Thành Công cho rằng, trong khi dịch COVID-19 còn đang diễn biến hết sức phức tạp, Chính phủ đang dồn sức để đối phó với dịch bệnh này thì cán bộ, công chức, viên chức phải là lực lượng tiên phong cùng chung tay chia sẻ với Chính phủ.

Từ nguồn kinh phí để lại này, Chính phủ có thể hỗ trợ cho những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là người có công, người nghèo, người mất việc làm, người yếu thế, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, song song đó có thêm nguồn lực để phục hồi lại sản xuất và phát triển sau đại dịch.

Tôi cho rằng, thời điểm tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 có thể lui thêm một thời hạn nữa, đến khi kinh tế đất nước được phục hồi.

Với trách nhiệm là một đại biểu Quốc hội, tôi cùng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long sẽ có ý kiến đề xuất việc tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong thời điểm phù hợp nhất.

BÙI THANH (ghi)