Tập trung cả hệ thống chính trị phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo đời sống người dân

Cập nhật, 20:48, Thứ Tư, 29/01/2020 (GMT+7)

 

HỒ VĂN MINH - TỈNH ỦY VIÊN- BÍ THƯ HUYỆN ỦY LONG HỒ

HỒ VĂN MINH

TỈNH ỦY VIÊN- BÍ THƯ HUYỆN ỦY LONG HỒ

Nhìn lại một năm qua, Long Hồ tiếp tục đà tăng trưởng của những năm trước; Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện thắng lợi các nghị quyết, tạo những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt kinh tế, xã hội. Đời sống người dân từng bước được nâng lên đáng kể.

Huyện ủy Long Hồ xác định nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong thời gian tới, là tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Huyện ủy Long Hồ đánh giá tình hình kinh tế huyện tiếp tục đà tăng trưởng so các năm trước; sản xuất nông nghiệp có nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nhân rộng.

Công nghiệp, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng, phát triển doanh nghiệp có chiều hướng tích cực, doanh nghiệp và cơ sở thành lập mới tăng, doanh nghiệp giải thể giảm; thu ngân sách đạt vượt chỉ tiêu nghị quyết, chi ngân sách đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch; huy động trong nhân dân đạt cao.

Hoàn thiện các công trình hạ tầng cơ sở, chỉnh trang bộ mặt đô thị Long Hồ.
Hoàn thiện các công trình hạ tầng cơ sở, chỉnh trang bộ mặt đô thị Long Hồ.

Trong công tác lãnh đạo, Huyện ủy Long Hồ đặc biệt quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công được quan tâm thực hiện kịp thời. Giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và các lĩnh vực xã hội được quan tâm và thực hiện đạt kết quả tốt. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tuyên truyền khá sôi nổi.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục giữ vững và ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhất là trong các ngày lễ tết; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, giao quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp xã đạt yêu cầu.

Công tác triển khai, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy kịp thời; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy theo quy định; thực hiện công tác điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ sung, luân chuyển cán bộ đúng quy định; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2019- 2022.

MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của địa phương và đóng góp vào các quỹ xã hội, từ thiện.

Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp huyện và cơ sở, Đại hội Hội Luật gia huyện nhiệm kỳ 2019- 2024. Đến thời điểm tháng 10/2019, huyện thực hiện đạt 16/22 chỉ tiêu nghị quyết; còn 2 chỉ tiêu chưa đánh giá và 5 chỉ tiêu chưa đạt nghị quyết.

Về các công trình xây dựng cơ bản, năm 2018 chuyển sang 7 công trình giao thông, năm 2019 đầu tư 9 công trình giao thông, 6 công trình dân dụng và chuẩn bị đầu tư 8 công trình thường xuyên theo dõi tiến độ thi công các công trình.

Hoàn thành 25,61km giao thông nông thôn cấp C tổng kinh phí 13,23 tỷ đồng. Điều chỉnh chung theo ranh giới mới quy hoạch đô thị Phú Quới. Hoàn thành đưa vào sử dụng 21/21 công trình thủy lợi với tổng chiều dài 30,27km, tổng kinh phí 10,46 tỷ đồng.

Điểm mới, nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là huy động sức dân xây dựng giao thông nông thôn được 7,3 tỷ đồng trong tổng kinh phí 8,71 tỷ đồng và 65,73km đèn đường chiếu sáng; vận động nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp xây dựng 27 cây cầu giao thông nông thôn.

Điểm mới, nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là huy động sức dân xây dựng giao thông nông thôn.
Điểm mới, nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là huy động sức dân xây dựng giao thông nông thôn.

Tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, Huyện ủy Long Hồ xác định nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tập trung đầu tư chuyển dịch kinh tế trong nội bộ ngành, tạo nhiều mô hình và kịp thời nhân rộng mô hình có hiệu quả có kinh tế cao. Xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến.

Tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp. Giữ vững và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác. Đẩy mạnh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình xây dựng xã nông thôn mới, các công trình đê bao tuyến 4 xã cù lao.

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo động lực cho phát triển kinh tế. Tăng cường các hoạt động dịch vụ, xác định dịch vụ du lịch là ngành kinh tế trọng tâm của huyện. Tập trung nâng cấp chất lượng các khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch hiện có.

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là gắn kết việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với xây dựng nông thôn mới. Giữ vững các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lãnh đạo xã Tân Hạnh đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng chất các xã đạt chuẩn nông thôn mới từ nâng cao đến kiểu mẫu.

Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên thời gian qua các xã trên địa bàn huyện Long Hồ đã vận động được đông đảo nhân dân tự nguyện đóng góp công sức và tiền của xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Huyện ủy Long Hồ xác định nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong thời gian tới, là tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Ảnh: NGỌC TRẢNG
Huyện ủy Long Hồ xác định nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong thời gian tới, là tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Ảnh: NGỌC TRẢNG

Những đóng góp của MTTQ huyện Long Hồ trong nhiệm kỳ qua đã góp phần không nhỏ làm cho quê hương Long Hồ khoác lên mình chiếc áo mới, khi cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa xã hội ngày càng khang trang, hoàn thiện. Bộ mặt nông thôn, thành thị được tô điểm thêm nhiều gam màu sáng.

Đây là một trong những kinh nghiệm quý giá để Long Hồ tiếp tục vận dụng sáng tạo trong công tác tập trung mọi nguồn lực, bài học về huy động sức dân, cùng với việc tập trung cả hệ thống chính trị để phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 10 tháng năm 2019 được 126,14 tỷ đồng, ước cả năm 205,44 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 là 167,32 tỷ đồng, đã giải ngân 95,96 tỷ đồng, đạt 57,4%; trong đó, đã giải ngân ngân sách huyện là 20,44 tỷ đồng, đạt 34,1%; ngân sách tỉnh và trung ương là 69,27 tỷ đồng, đạt 78,4% và nguồn UBND TP Hồ Chí Minh tài trợ là 6,26 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch. Ước chi đầu tư xây dựng cơ bản cả năm 156,86 tỷ đồng, đạt 93,71% kế hoạch.