Tăng trưởng khá, chú trọng đến các ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật, 20:39, Thứ Tư, 29/01/2020 (GMT+7)

 

NGUYỄN THỊ MINH TRANG  TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY MANG THÍT

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY MANG THÍT

Năm 2019, huyện Mang Thít đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, huyện đã thực hiện đạt, vượt 17/22 chỉ tiêu (trong đó lĩnh vực kinh tế- xã hội 19 chỉ tiêu, huyện thực hiện đạt, vượt 14 chỉ tiêu).

Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và thương mại- dịch vụ vượt nghị quyết đề ra (100,18%), tăng 4,68% so cùng kỳ… Huyện cơ cấu lại mùa vụ theo hướng khuyến khích giảm diện tích sản xuất lúa, tăng diện tích trồng màu, cây ăn trái. Qua quá trình thực hiện, diện tích trồng lúa trên địa bàn huyện đã giảm 48,2ha so cùng kỳ, tăng diện tích trồng màu và cây ăn trái lên 292,1ha.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện thực hiện vượt kế hoạch đề ra (101,31%). Tổng số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt nghị quyết đề ra (99,97%). Tình hình thu gom và xử lý rác thải tại các chợ, rác thải y tế được đảm bảo 100%, rác thải rắn sinh hoạt khu vực thị trấn 100%, chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn 66,55%; không có cơ sở gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng.

Toàn huyện có 30/49 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; huyện duy trì tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%… Công tác chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm đẩy mạnh, 100% trạm y tế xã- thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và có bác sĩ điều trị…

Chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo luôn được quan tâm thực hiện, kết quả cất mới và sửa chữa 119 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, vận động thu quỹ “Vì người nghèo” được 4,386 tỷ đồng, đạt 190,6% chỉ tiêu tỉnh giao và quỹ “An sinh xã hội” 26 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch. Đến cuối năm 2019, huyện có khả năng được tỉnh công nhận huyện không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục thực hiện công tác đối thoại với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, cần có sự tham gia của ngành chuyên môn trong việc định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp cũng như phấn đấu tạo ra chuỗi liên kết sản xuất để nông dân an tâm phát triển. Năm 2020, phấn đấu đưa xã Hòa Tịnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội giúp hộ nghèo, cận nghèo. Quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, huyện ưu tiên phát triển mạnh các ngành hàng, sản phẩm mới có triển vọng, như: phân bón, thức ăn chăn nuôi, chế biến thủy sản, nông sản thực phẩm, may mặc, đóng tàu, xà lan.

Ưu tiên thực hiện các chương trình, dự án phát triển cây, con giống có năng suất, chất lượng cao và khả năng chống chịu với tình hình biến đổi khí hậu. Đầu tư phát triển các cây trồng có lợi thế so sánh và có nhu cầu lớn trong nước và xuất khẩu; tập trung đầu tư phát triển nhóm cây chủ lực, có giá trị.

Duy trì phát triển các ngành nghề truyền thống như mây, tre, chế biến gỗ, đan lác, chằm lá, dệt chiếu thảm, lục bình ở các xã- thị trấn trong huyện. Phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch theo hướng gắn kết du lịch sinh thái với du lịch làng nghề, di tích lịch sử văn hóa ven sông Măng và sông Cổ Chiên.

Đồng thời triển khai các dự án hạ tầng phục vụ du lịch, khai thác có hiệu quả nhất loại hình du lịch sông nước; phối hợp với các sở ngành tỉnh lựa chọn, định hướng quy hoạch cụ thể để làm thí điểm phát triển du lịch, phát huy giá trị di sản văn hóa làng nghề gạch, ngói, gốm đỏ theo ý tưởng “Đề án Di sản đương đại huyện Mang Thít”.