Bình Tân quyết tâm xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, phục vụ tốt nhân dân

Cập nhật, 20:57, Thứ Tư, 29/01/2020 (GMT+7)

 

TRƯƠNG THÀNH DÃNH - TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY BÌNH TÂN

TRƯƠNG THÀNH DÃNH

TỈNH ỦY VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY BÌNH TÂN

Thực hiện mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, hết lòng phục vụ nhân dân, Huyện ủy Bình Tân không ngừng tăng cường vai trò chỉ đạo của cấp ủy Đảng; sự giám sát chặt chẽ của HĐND, UBMTTQ, đoàn thể các cấp và của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền.

Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện; thường xuyên thanh- kiểm tra đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, hết lòng phục vụ nhân dân.

Trước hết, phải xác định rõ nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp phải đổi mới kịp thời, tăng thêm sức mạnh của Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong công tác lãnh- chỉ đạo, Huyện ủy Bình Tân thường xuyên đôn đốc cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm công tác thanh- kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện cải cách tư pháp tại cơ quan, đơn vị, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác đảng ở các cấp.

Nhìn lại thời gian qua, Bình Tân đã thực hiện tốt công tác giám sát của UBMTTQ và các tổ chức thành viên huyện được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng lộ trình; giám sát các cơ quan tư pháp thực hiện cải cách hành chính và cải cách tư pháp ngày càng hiệu quả, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giám sát trách nhiệm thực thi công vụ và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp được nâng cao.

Huyện ủy đánh giá cao công tác giám sát đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần phát triển kinh tế- xã hội huyện, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của huyện trong thời gian qua và giai đoạn sắp tới.

 Thu hoạch vụ mùa. Ảnh: THANH BÌNH
Thu hoạch vụ mùa. Ảnh: THANH BÌNH

Để xây dựng chính quyền vì dân, các cơ quan, ban, ngành huyện Bình Tân và các xã đã duy trì thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức về cải tiến tác phong, lề lối làm việc và thái độ phục vụ người dân.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, đơn vị quán triệt và giám sát trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quan hệ xã hội, đã tạo được niềm tin của công dân đối với cán bộ, công chức về công tác quản lý hành chính trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, phải thực hiện các thủ tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, niêm yết công khai, đầy đủ tất cả các thủ tục hành chính tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị.

Có hòm thư góp ý đánh giá thái độ phục vụ của công chức trong thực hiện các giao dịch hành chính. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 trong quản lý cải cách hành chính, tại các cơ quan, đơn vị hầu hết đều sử dụng phần mềm trong xử lý công việc, góp phần giảm chi phí, công việc được giải quyết nhanh hơn.

Huyện ủy đặc biệt quan tâm sâu sát công tác chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực thi công vụ, tăng cường công tác thanh- kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định; lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, xét xử…

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của công dân, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong phòng, chống tham nhũng. Trên địa bàn huyện Bình Tân, những năm qua đã thực hiện tốt vai trò giám sát như: công tác phòng, chống tham nhũng ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; việc thực hiện chủ trương của Đảng;

chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước, sử dụng các nguồn quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;

việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại cơ quan nhà nước, đơn vị, cơ quan; việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; những việc khác theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Bình Tân sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng- an ninh.

Thực hiện các công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh hiện nay”; về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; “Rà soát chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng”.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án của Chương trình quốc gia về cải cách tư pháp trong phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tiếp tục chỉ đạo điều tra các vụ án, chuyên án đã xác lập; triển khai các kế hoạch phòng chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và các chỉ tiêu công tác trọng tâm.

Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong thực hiện cải cách tư pháp; tiến hành rà soát, phân loại, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, nhất là các vụ việc khiếu nại phức tạp đông người có liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch; làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bình Tân tiếp tục quyết tâm xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.