Ban bí thư trung ương đảng: Sẽ chủ trì, chỉ đạo trực tuyến việc học tập quán triệt Hội nghị Trung ương 6

Cập nhật, 06:43, Thứ Bảy, 18/11/2017 (GMT+7)

“Tập trung tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng (khóa XII)” là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Lâm Phương Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương- tại hội nghị báo cáo viên khu vực phía Nam tháng 11/2017 vừa được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại TP Đà Nẵng hôm 16/11/2017.

Dự kiến, vào cuối tháng 11, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ trực tiếp chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) bằng hình thức trực tuyến trên cả nước.

Do đó, đồng chí Lâm Phương Thanh đề nghị báo cáo viên các tỉnh- thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn tuyên truyền, hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 của Ban Tuyên giáo Trung ương để tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cần chọn lọc nội dung phù hợp với từng đối tượng sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện;

khẩn trương tham mưu cấp ủy tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng nghị quyết, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thật cụ thể, với những giải pháp khả thi, thiết thực.

Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền về tình hình kinh tế- xã hội năm 2017. Nêu bật những kết quả quan trọng phát triển kinh tế- xã hội theo tinh thần kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, nêu rõ những tác động đến kinh tế- xã hội và đời sống trực tiếp của người dân, cách thức, nguồn lực ứng phó.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền khắc phục hậu quả cơn bão số 12 vừa qua, nâng cao nhận thức về phòng, chống bão lũ của người dân trước diễn biến phức tạp của thiên tai, kêu gọi tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của nhân dân cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão lũ.

Ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, nhấn mạnh sự đổi mới và không khí dân chủ trong hoạt động của Quốc hội nước ta;

tiếp tục tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý các tình huống phát sinh, góp phần ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn- Viện trưởng Viện Chính sách, Bộ Nông nghiệp- PTNT triển khai chuyên đề chủ trương chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ở ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu.

Dự báo tình hình và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; TS Trần Việt Thái- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao- thông tin những kết quả nổi bật của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và kết quả Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự báo tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam- Trung Quốc trong thời gian tới, làm tư liệu để lực lượng báo cáo viên các cấp tiếp tục phân tích tuyên truyền tại địa phương, đơn vị mình.

QUANG CHIẾN