Trà Ôn

125 ấp- khu dân cư đồng loạt tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật, 11:27, Thứ Năm, 16/11/2017 (GMT+7)

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, từ 9- 18/11/2017, 125 khu dân cư các xã- thị trấn huyện Trà Ôn tổ chức họp mặt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.

Ngoài ôn lại truyền thống 87 năm hình thành và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đại biểu tham dự đã nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và lắng nghe ý kiến thảo luận của người dân trong nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương năm 2018.

Năm 2017, UBMTTQ Việt Nam huyện Trà Ôn tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân đồng bào các dân tộc, tôn giáo ở địa phương, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nên diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Năm qua, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân trong huyện Trà Ôn đã đóng góp trên 37 tỷ đồng cùng nhiều ngày công lao động và vật kiến trúc, hoa màu, cây ăn trái,.. để tham gia xây dựng quê hương.

Đến nay, toàn huyện có trên 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 118/125 ấp- khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Trong đó, 66 ấp đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liền, 24 ấp đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền, 4 xã đạt xã văn hóa nông thôn mới.

Ngoài ra, huyện còn xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế; mô hình đảm bảo an ninh trật tự; mô hình bảo vệ môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp… giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,57%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm.

Trong năm 2018, huyện Trà Ôn phấn đấu giữ vững và nâng chất các ấp- khu dân cư văn hóa; xóa cơ bản 50% nhà tạm, nhà dột nát (hiện còn trên 1.000 căn), phấn đấu đưa tỷ lệ hộ khá giàu đạt trên 90%.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân và gia đình có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương trong năm 2017 đã được khen thưởng.

TRÚC MAI- TRUNG CHUẨN