Con dâu không được đồng sở hữu khi tài sản cha mẹ tặng riêng con trai

Cập nhật, 05:53, Thứ Năm, 16/03/2023 (GMT+7)

Cha mẹ chồng tôi đang làm thủ tục chia đất cho con. Tôi là con dâu thì có được đồng sở hữu trong khối tài sản đó không?

Nguyễn Thị Như Ý

(Mang Thít)

Trả lời:

Luật Hôn nhân và Gia đình quy định, tài sản được người khác tặng cho riêng, thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng. Theo đó, quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Căn cứ quy định trên, nếu đất cha mẹ chồng của bạn tặng cho con trai và con dâu thì được coi là tài sản chung nhưng việc tặng cho phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực và trong văn bản phải thể hiện rõ nội dung tặng cho đất dành cho cả con trai và con dâu thì tài sản đó mới thuộc sở hữu của cả vợ và chồng.

Trường hợp cha mẹ chồng của bạn lập hợp đồng tặng cho đất nhưng chỉ nêu tặng riêng con trai thì đây được coi là tài sản riêng của chồng bạn và bạn sẽ không có quyền đồng sở hữu thửa đất được tặng cho.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC