Kinh doanh rượu thủ công có cần xin giấy phép?

Cập nhật, 07:48, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

Tôi thấy hiện nay ở vùng nông thôn bán rất phổ biến rượu sản xuất theo hình thức thủ công. Vậy muốn kinh doanh loại rượu này có phải xin giấy phép không?

Đặng Đức Lễ

(Tam Bình)

Trả lời:

Tại Điều 5 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP) quy định tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để kinh doanh thì phải thực hiện công bố sản phẩm rượu của mình theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Nghị định trên cũng quy định kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, thương nhân sản xuất rượu thủ công để kinh doanh phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Nếu mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên thì phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng ký với phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế và hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với UBND cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.

Ngoài ra, theo Điều 9 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, nếu muốn được cấp phép kinh doanh thì thương nhân cần đáp ứng được các điều kiện: là doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

TP. PHÒNG BẠN ĐỌC