Lương tháng 13 vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Cập nhật, 09:55, Thứ Ba, 17/01/2023 (GMT+7)

Cuối năm, người lao động (LĐ) thường được thưởng Tết, hưởng lương tháng 13, theo quy định của pháp luật thì các khoản tiền này, người LĐ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Ngô Thị Minh

(Mang Thít)

Trả lời:

Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định, thu nhập chịu thuế của người LĐ bao gồm các khoản tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và tiền thưởng. Riêng lương tháng thứ 13, pháp luật không quy định về khoản tiền lương này nhưng được xem là tiền thưởng cuối năm do người sử dụng LĐ quy định trong quy chế thưởng, hợp đồng LĐ hoặc theo kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Do thưởng Tết và lương tháng thứ 13 cũng được áp dụng chính sách giảm trừ như người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh,… nên khi phát sinh thu nhập, người LĐ sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân như tiền lương hàng tháng, trừ một số trường hợp được miễn theo quy định.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC