Chốt sổ BHXH là trách nhiệm của người sử dụng lao động

Cập nhật, 05:46, Thứ Năm, 12/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Tôi vừa kết thúc hợp đồng làm việc tại công ty, vậy tôi phải tự chốt sổ BHXH hay công ty sẽ làm việc này?

Lê Như Ý (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 5 Điều 21 Luật BHXH 2014 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động (LĐ) phải phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người LĐ, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người LĐ chấm dứt hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khoản 3, Điều 48 Bộ luật LĐ quy định người sử dụng LĐ có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng LĐ đã giữ của người LĐ.

Như vậy, việc chốt sổ BHXH là trách nhiệm của người sử dụng LĐ và thực hiện phối hợp với cơ quan BHXH. Khi bạn không thể tự mình chốt sổ BHXH khi đã nghỉ việc ở công ty, bạn phải đến công ty yêu cầu họ thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH cho bạn.

NT. PHÒNG BẠN ĐỌC