Trà Ôn: Có 467 hộ dân tộc thiểu số

Cập nhật, 17:02, Thứ Sáu, 01/11/2019 (GMT+7)

Theo Chi cục Thống kê huyện Trà Ôn, qua điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội của dân tộc thiểu số, huyện Trà Ôn có 467 hộ, xã Hựu Thành (55 hộ), xã Trà Côn (150 hộ), xã Tân Mỹ (262 hộ).

Ông Nguyễn Minh Văn- Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Trà Ôn- cho biết: “Qua điều tra thu thập thông tin nhằm cung cấp toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân cư, tiếp cận cơ sở hạ tầng, kinh tế, nghèo đói, an sinh xã hội, văn hóa, GD- ĐT và phát triển nguồn nhân lực; y tế, vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn vùng dân tộc thiểu số để hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê, phản ánh thực trạng của 53 dân tộc thiểu số phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025”.

TỐ LOAN