Xã Thiện Mỹ (Trà Ôn)

100% hộ hiến đất, phá tường rào để đảm bảo độ rộng, độ thẳng tuyến đường

Cập nhật, 14:45, Thứ Năm, 31/10/2019 (GMT+7)

Điểm nổi bật phong trào xây đường giao thông nông thôn tại xã Thiện Mỹ (Trà Ôn) là 100% hộ dân tự nguyện hiến đất, phá bỏ tường rào kiên cố có giá trị để đảm bảo độ rộng, độ thẳng tuyến đường.

Từ năm 2010 đến nay, cán bộ, hội viên, nông dân trong xã còn hiến 47.000m2 đất, đóng góp gần 8,2 tỷ đồng và tham gia gần 6.500 ngày công lao động để xây đường giao thông nông thôn, thủy lợi,
trường học…

Đồng thời, trực tiếp tham gia phát triển kinh tế hàng hóa, trang trại, gia trại, cánh đồng mẫu, phát triển giữ gìn làng nghề truyền thống; tích cực, sáng tạo trong xây dựng và giữ gìn đời sống văn hóa- xã hội, bảo vệ môi trường nông thôn… Qua đó, góp phần quan trọng đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017.

NGUYỄN PHƯƠNG