Long Hồ: 100% xã đạt tiêu chí điện

Cập nhật, 14:46, Thứ Năm, 31/10/2019 (GMT+7)

Đến nay, huyện Long Hồ có 14/14 xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí điện với trên 99,9% hộ dân có điện sử dụng.

Toàn huyện có gần 231,6km đường dây trung thế, hơn 513,6km đường dây hạ thế và 956 trạm biến áp, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tiêu chuẩn và đảm bảo nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời, đang tiếp tục nâng cấp và mở rộng đường dây điện. 

Hiện, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động những hộ câu đuôi thực hiện các biện pháp an toàn về điện, nâng cao khả năng hiểu biết để tránh những biến cố xảy ra trong quá trình sử dụng.

Để xây nông thôn mới đạt tiêu chí điện thì xã phải có hệ thống điện đạt chuẩn; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt từ 98% trở lên.

NGUYỄN XUÂN