Nhiều người cấp dưỡng cho 1 người

Cập nhật, 15:16, Thứ Năm, 30/07/2020 (GMT+7)

Mẹ tôi mất sớm, nay ba tôi bất ngờ ngã bệnh. Trong khi đó, nhà có đứa em còn đi học nên anh em tôi bàn với nhau cùng cấp dưỡng cho em ấy. Điều khó là trong số anh, em của tôi, có người khá, có người nghèo nên không biết việc đóng góp để cấp dưỡng cho em tôi như thế nào?

L.V.T. (Trà Ôn- Vĩnh Long)

Trả lời:

Điều 109 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định trường hợp nhiều người cùng cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người trong trường hợp anh hỏi như sau:

Trong trường hợp nhiều người cùng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người thì những người này thỏa thuận với nhau về phương thức và mức đóng góp phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của mỗi người và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ