Tài sản đã được người vắng mặt ủy quyền quản lý thì người được ủy quyền tiếp tục quản lý

Cập nhật, 06:07, Thứ Sáu, 03/05/2019 (GMT+7)

Tôi có người anh bà con bất ngờ đi khỏi nhà gần 1 năm nay không thấy về. Trước khi đi, anh có đem chiếc xe máy và một số đồ vật đến gửi tôi cất giữ, nói rằng anh có việc đi xa ít lâu. Thấy anh buồn buồn, tôi cũng không hỏi gì, vì cứ nghĩ anh đi vài hôm sẽ về. Gần đây, vợ con anh đến yêu cầu tôi giao trả tất cả tài sản trên. Trong trường hợp này, tôi có nên trả không?

Lê Văn Tr. (Vĩnh Long)

Trả lời: Nếu người vắng mặt đã gửi anh cất giữ tài sản đó thì anh có thể tiếp tục cất giữ, đợi người đó trở về hãy hoàn trả. Bởi, theo Điều 64 Bộ luật Dân sự: Khi một người biệt tích 6 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 65 của bộ luật này.

Trong đó, khoản 1 Điều 65 nêu trên quy định theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, tòa án giao tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú cho người sau đây quản lý:

a) Đối với tài sản đã được người vắng mặt ủy quyền quản lý thì người được ủy quyền tiếp tục quản lý;

b) Đối với tài sản chung thì do chủ sở hữu chung còn lại quản lý;

c) Đối với tài sản do vợ hoặc chồng đang quản lý thì vợ hoặc chồng tiếp tục quản lý. Nếu vợ hoặc chồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì con thành niên hoặc cha, mẹ của người vắng mặt quản lý.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ