Người thứ ba phải hoàn trả tài sản khi tài sản đó được chuyển giao từ người sử dụng không có căn cứ pháp luật

Cập nhật, 14:55, Thứ Năm, 25/04/2019 (GMT+7)

Thông qua người bạn, tôi đã mua nhầm món tài sản mà người bán không phải là chủ. Mới đây, người chủ tài sản đó đưa giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và yêu cầu tôi phải giao trả tài sản.

Trước tình hình này, tôi có gọi điện báo với người bán, sau khi ỡm ờ, họ cũng thú thật thực tế đúng như vậy. Trường hợp này, tôi phải hoàn trả tài sản đã mua cho chủ sở hữu hay người bán phải có trách nhiệm?

L.T.T. (Tiền Giang)

Trả lời:

Trong trường hợp này, chị phải hoàn trả tài sản đó cho chủ sở hữu và yêu cầu người bán phải hoàn trả tiền cho chị. Nếu có thiệt hại thì chị yêu cầu người bán bồi thường.

Điều 582 Bộ luật Dân sự quy định như sau: Trường hợp người chiếm hữu, người sử dụng tài sản mà không có căn cứ pháp luật đã giao tài sản cho người thứ ba thì khi bị chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản yêu cầu hoàn trả, người thứ ba có nghĩa vụ hoàn trả tài sản đó, trừ trường hợp bộ luật này có quy định khác. Nếu tài sản đó đã được trả bằng tiền hoặc có đền bù thì người thứ ba có quyền yêu cầu người đã giao tài sản cho mình bồi thường thiệt hại.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ