Phương thức xử lý tài sản cầm cố

Cập nhật, 05:16, Thứ Tư, 24/04/2019 (GMT+7)

Vì để dễ dàng có được nguồn vốn kinh doanh, tôi dự định cầm cố tài sản cho một người quen. Nhưng người này yêu cầu tôi làm giấy thỏa thuận, nếu quá thời hạn 3 tháng mà tôi không khả năng chuộc lại thì họ có quyền bán tài sản và tôi phải có trách nhiệm làm giấy tờ sang tên! Điều này làm tôi băn khoăn quá, không biết yêu cầu đó có đúng không?

L.T.H. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Bên nhận cầm cố tự bán tài sản cũng là một trong những phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp được quy định tại khoản 1 Điều 303 Bộ luật Dân sự. Điều luật này quy định bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây:

a) Bán đấu giá tài sản;

b) Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản;

c) Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;

d) Phương thức khác.

Theo đó, điểm b khoản 2 Điều 304 Bộ luật Dân sự quy định: Sau khi có kết quả bán tài sản thì chủ sở hữu tài sản và bên có quyền xử lý tài sản phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua tài sản.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ