Khi ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Cập nhật, 05:56, Thứ Sáu, 10/05/2019 (GMT+7)

Tôi được người quen ủy quyền thực hiện công việc kinh doanh và có trả một khoản tiền. Gần đây, bất ngờ người này thông báo là sẽ chấm dứt việc ủy quyền này trong khi công việc tôi chưa thực hiện xong. Điều này có đúng không? Hậu quả của điều này sẽ được giải quyết như thế nào?

L.T.A. (Mang Thít)

Trả lời: Nếu anh được ủy quyền thực hiện công việc và được trả một khoản tiền thì xem như ủy quyền có thù lao. Khoản 1 Điều 569 Bộ luật Dân sự quy định việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền trường hợp của anh như sau:

Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

Nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng. Nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ