Có quyền yêu cầu giảm giá nếu tài sản thuê bị giảm sút không do lỗi của bên thuê

Cập nhật, 06:09, Thứ Năm, 09/05/2019 (GMT+7)

Tôi có thuê 1 chiếc máy để sản xuất. Ban đầu, người cho thuê bảo máy còn tốt nên tôi có hợp đồng thời hạn 3 năm. Nhưng khi đem về sử dụng không bao lâu thì máy hư hỏng hoài, làm việc sản xuất bị đình trệ. Tôi có báo với chủ máy nhưng người này vẫn làm lơ. Trong trường hợp này, tôi có được quyền yêu cầu giảm tiền cho thuê không? Nếu chủ máy không đem máy đi sửa, tôi bỏ tiền ra sửa thì ai sẽ chịu phần tiền sửa này?

L.V.T. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Nếu máy hư hỏng không phải lỗi của anh thì anh có quyền yêu cầu giải quyết theo quy định tại Điều 477 Bộ luật Dân sự về nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê, như sau:

1. Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

2. Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Sửa chữa tài sản;

b) Giảm giá thuê;

c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được.

3. Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ