Có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh

Cập nhật, 06:02, Thứ Tư, 08/05/2019 (GMT+7)

Em trai tôi có hợp đồng mua hàng hóa của một công ty tư nhân mà chủ công ty là người quen với tôi. Nhưng để làm ăn với em tôi, họ yêu cầu tôi phải đứng ra bảo lãnh toàn bộ số tiền hàng mà em tôi đã ký hợp đồng mua. Tôi rất muốn giúp em trai phát triển kinh doanh nhưng nếu bảo lãnh hết tôi cũng rất ngại. 

Vậy, tôi chỉ xin bảo lãnh một phần của số tiền hàng trong hợp đồng thôi thì có được không? Số tiền bảo lãnh là chỉ tính giá vốn cộng với lãi suất hay còn các khoản nào khác không?

L.V.L. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Anh có thể thỏa thuận với chủ công ty nói trên về việc chỉ muốn bảo lãnh cho em trai một phần giá trị hợp đồng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 336 Bộ luật Dân sự: Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh.

Theo khoản 2 điều luật trên: Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ