Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản của vợ chồng có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý

Cập nhật, 16:48, Thứ Năm, 18/04/2019 (GMT+7)

Khi kết hôn, chúng tôi có thỏa thuận với nhau về tài sản. Trong đó, đa số được xem là tài sản chung của vợ chồng. Gần đây, mâu thuẫn xảy ra (do chồng tôi có con riêng trước khi chúng tôi kết hôn) nên tôi muốn thay đổi việc phân định tài sản chung, riêng. Bên cạnh đó, nếu trong quá trình làm ăn của chồng tôi còn dính líu tiền bạc với người khác thì với tài sản đã chia cho tôi, sau này tôi phải có trách nhiệm gì không?

N.N. T (TP Cần Thơ)

Trả lời:

Nếu có sự thay đổi về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận, vợ chồng chị phải thông báo cho những người có giao dịch làm ăn với chị hoặc chồng chị biết. Điều 16 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định như sau: Trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được áp dụng thì khi xác lập, thực hiện giao dịch vợ, chồng có nghĩa vụ cung cấp cho người thứ ba biết về những thông tin liên quan; nếu vợ, chồng vi phạm nghĩa vụ này thì người thứ ba được coi là ngay tình và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Điều 18 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định hậu quả của việc sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng như sau:

1. Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung của chế độ tài sản của vợ chồng có hiệu lực từ ngày được công chứng hoặc chứng thực. Vợ, chồng có nghĩa vụ cung cấp cho người thứ ba biết về những thông tin liên quan theo quy định tại Điều 16 của nghị định này.

2. Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm việc sửa đổi, bổ sung chế độ tài sản của vợ chồng có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ