Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại

Cập nhật, 08:05, Thứ Tư, 17/04/2019 (GMT+7)

Em tôi do vi phạm nghĩa vụ phải thực hiện nên gây thiệt hại cho đơn vị khác một số tiền. Em tôi vẫn đồng ý bồi thường nhưng bên kia yêu cầu bồi thường quá nhiều thứ. Vậy, em tôi phải bồi thưởng những khoản nào cho đúng?

Trương Văn Mười (TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 361 Bộ luật Dân sự quy định thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần. Trường hợp này, nếu em của anh chỉ phải bồi thường vật chất, có thể căn cứ vào quy định tại khoản 2 điều luật này để thỏa thuận việc bồi thường cho bên bị thiệt hại, như sau: Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ