Phú Long tăng vốn dự án nhà máy bao bì carton thêm 33 tỷ đồng

Cập nhật, 13:40, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì carton do Công ty CP Phú Long làm chủ đầu tư tại lô A1 của Khu công nghiệp Hòa Phú (thuộc xã Hòa Phú- Long Hồ).

Ngày 17/6/2020, Ban Quản lý Các khu công nghiệp Vĩnh Long điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với nội dung tăng vốn đầu tư, tăng quy mô và bổ sung mục tiêu dự án này.

Cụ thể, điều chỉnh tăng vốn đầu tư từ 77 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng (tăng 33 tỷ đồng). Đồng thời, tăng quy mô sản xuất bao bì giấy các loại từ 30 triệu sản phẩm/năm lên 40 triệu sản phẩm/năm (tăng 10 triệu sản phẩm/năm) và bổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng với diện tích 6.796m2.

Dự án hiện đang hoạt động (từ năm 2007) với tổng vốn đầu tư đã triển khai đạt 77 tỷ đồng, quy mô sản xuất hàng năm trung bình đạt 30 triệu sản phẩm/năm và đang sử dụng 150 lao động.

MỘC MIÊN