Quyết định đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung tại xã Tân An Luông

Cập nhật, 05:44, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa có quyết định chủ trương đầu tư chấp thuận nhà đầu tư Công ty TNHH MTV Thương mại- Dịch vụ- Sản xuất Minh Phát xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung tại xã Tân An Luông (Vũng Liêm). 

Qua đó, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác, sản xuất gạch truyền thống, góp phần thực hiện chủ trương đầu tư sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng không nung, làm gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương.

Dự án sản xuất gạch không nung các loại gạch ống, gạch thẻ, gạch block, trang trí các loại… Công suất 40 triệu viên/năm. Tổng vốn đầu tư 51,71 tỷ đồng, dự kiến vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ vào tháng 2/2021.

Quyết định cũng nêu các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án: phải hoàn thành việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký kế hoạch sử dụng đất và thực hiện đầy đủ các thủ tục đất đai, nghĩa vụ tài chính có liên quan đến sử dụng địa điểm trước khi triển khai thực hiện dự án. Lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật và theo góp ý các sở ngành liên quan.

LÝ AN