Giá thủy sản giảm mạnh, một số hợp tác xã thua lỗ, ngừng hoạt động

Cập nhật, 05:40, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)

Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, toàn tỉnh hiện có 7 HTX và 1 liên hiệp HTX lĩnh vực thủy sản (đang lập thủ tục giải thể). Hiện đa phần các HTX thủy sản trong tỉnh sản xuất cá thịt. 

Trong đó, các HTX nuôi cá điêu hồng, cá rô phi, sản xuất sản phẩm sạch có thị trường tiêu thụ khá ổn định nhưng giá sàn sản phẩm tụt giảm, thành viên không có lợi nhuận, thậm chí bị thua lỗ.

Bên cạnh đó, các HTX sản xuất cá tra thời gian trước sản xuất bị thua lỗ vì giá cá liên tục giảm mạnh, dưới giá thành sản xuất, dẫn đến nợ vay tồn đọng kéo dài, hiện không có vốn đầu tư nên nhiều thành viên HTX gặp khó khăn, diện tích ao nuôi giảm nhiều, doanh thu, lợi nhuận giảm so với trước. Một số HTX phải ngừng hoạt động.

THẢO NGUYÊN