Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

Cập nhật, 05:45, Thứ Năm, 16/03/2017 (GMT+7)

Sau Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 10/4/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể (KTTT) được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết này giai đoạn 2016- 2020 với yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp trong thực hiện chức năng quản lý, hỗ trợ KTTT…

Đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò của KTTT, mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đối với phát triển kinh tế- xã hội, từ đó tham gia HTX và mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bánh tráng cù lao Mây, xã Lục Sĩ Thành (Trà Ôn) đang được xây dựng mô hình mỗi làng một sản phẩm.
Bánh tráng cù lao Mây, xã Lục Sĩ Thành (Trà Ôn) đang được xây dựng mô hình mỗi làng một sản phẩm.

Những cánh chim đầu đàn

Theo BCĐ KTTT tỉnh, trong năm 2016 KTTT đạt được 3 kết quả nổi bật, đó là: các đơn vị KTTT chú ý nhiều hơn về chất lượng chứ không chạy theo số lượng, nhất là hoạt động của các HTX được củng cố, mạnh dạn giải thể HTX yếu kém, không thực chất.

Giá trị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực KTTT có tăng trưởng, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nông nhàn, thiếu việc làm ở nông thôn. Nhiều HTX chú ý liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản phẩm chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm tạo đầu ra ổn định.

Đó là những cánh chim đầu đàn trong xây dựng và phát triển KTTT của tỉnh. Cụ thể, HTX Rau an toàn Phước Hậu được xem là một HTX điển hình trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Hiện các thành viên HTX có 15ha đủ điều kiện sản xuất rau các loại, trong đó 4,5ha được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP.

Đây là địa chỉ tin cậy của nhiều thương lái, doanh nghiệp, siêu thị… tìm kiếm nguồn cung cấp hàng sạch. Trong năm 2016, HTX đã cung cấp hàng trực tiếp cho các đơn vị: Co.opmart Vĩnh Long, Thanh Trà Vinh, các cửa hàng ở TP Vĩnh Long và liên kết tiêu thụ tại các siêu thị Lotte Cần Thơ, Vincom Cần Thơ…

Để có “đầu ra” ổn định và quyết định sự sống còn của HTX, HTX thường xuyên hỗ trợ thành viên về kỹ thuật, xây dựng các quy trình sản xuất chung cho các nhóm, tổ sản xuất rau, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, đảm bảo 4 đúng trong sản xuất…

Trong khi đó, HTX Tiểu thủ công nghiệp An Phú đã có 8 năm kinh nghiệm lĩnh vực hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. HTX đã vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Nhà nước đầu tư phát triển, mở rộng quy mô hoạt động…

Hiện HTX gia công sản xuất gần 20 mẫu sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên, thân thiện môi trường như: lục hình, dây cói, tre, mây… Giải quyết việc làm cho trên 500 lao động trong và ngoài tỉnh, thu nhập bình quân 2,9 triệu đồng/tháng.

Mỗi năm đều cam kết ràng buộc với khách hàng về trách nhiệm xã hội, quy định về lao động trẻ em, mức lương tối thiểu và các chế độ của người lao động theo quy định. Doanh thu năm 2016 đạt trên 15,7 tỷ đồng.

HTX luôn mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, cải tiến quy trình nhằm đạt hiệu quả sản xuất tối ưu, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh, chú trọng đào tạo đội ngũ công nhân viên kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất cho người lao động để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng thu nhập.

Đặc biệt, “Ban giám đốc HTX phải năng động hơn để tìm kiếm mở rộng khách hàng”- đó là kinh nghiệm thành công của HTX.

Phát triển KTTT phải theo nhu cầu thực tế

Bình Hòa Phước là một trong 3 xã của tỉnh được chọn xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững cho hộ nông dân theo hướng nông thôn mới.
Bình Hòa Phước là một trong 3 xã của tỉnh được chọn xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững cho hộ nông dân theo hướng nông thôn mới.

Theo BCĐ KTTT huyện Trà Ôn, từ thực trạng các HTX, tổ hợp tác (THT) hoạt động yếu kém nhiều năm qua, mặc dù đã làm nhiều cách để củng cố nhưng không vực dậy được các HTX, THT “chết lâm sàng”.

Do vậy, trong năm 2016, huyện đã mạnh dạn giải thể 5 HTX, giải thể và sáp nhập 68 THT, vì chỉ tồn tại về hình thức, hoạt động cầm chừng.

Trong năm 2016, toàn tỉnh thành lập mới 10 HTX trên các lĩnh vực. Đến nay toàn tỉnh có 100 HTX, 1 liên hiệp HTX và 5 quỹ tín dụng nhân dân với 7.244 thành viên, 6.789 lao động. Tình hình hoạt động của các HTX tiếp tục ổn định, tổng giá trị sản xuất, kinh doanh trên 520 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 1 HTX trên 305 triệu đồng.

Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 1.574 THT, với 73.845 hộ thành viên, trong đó có 234 THT hoạt động trong cánh đồng mẫu lớn.

Quan điểm của địa phương là giảm số lượng nhưng tăng chất lượng, quy mô diện tích và thành viên để đáp ứng được nhu cầu liên minh, liên kết. Mục tiêu chính là xây dựng HTX, THT phát triển một cách hiệu quả, thực chất và mang tính bền vững.

Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ KTTT tỉnh, nhấn mạnh: “Phát triển KTTT phải coi trọng chất lượng, không đặt nặng chỉ tiêu để chạy theo thành tích về số lượng và dứt khoát giải thể những HTX chỉ tồn tại hình thức, không thực tế”.

Cùng với đó, đảm bảo phát triển KTTT hoạt động ngày càng thật sự hiệu quả, bền vững, đóng góp ngày càng lớn vào tỷ trọng GRDP và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; phát triển KTTT phải gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nông nghiệp, công thương, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của thành viên và người lao động; tiếp tục củng cố, đổi mới HTX cả về tổ chức, quản lý và hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới.

Kinh nghiệm phát triển KTTT của huyện Trà Ôn đã cho thấy, phải tổ chức lại sản xuất hiệu quả theo hướng liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh.

Cần có được sự thống nhất và đồng thuận cao khi đánh giá đúng thực trạng KTTT, không chạy theo thành tích, mạnh dạn giải thể các HTX, THT quá yếu kém. Đặc biệt quan trọng là việc đổi mới, phát triển HTX, THT phải xuất phát từ nhu cầu thực tế.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU

Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập BCĐ phát triển KTTT của tỉnh đi vào hoạt động, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động cụ thể; BCĐ các cấp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quan tâm chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp, phối hợp với chính quyền, đoàn thể trong chỉ đạo phát triển KTTT.

Đặc biệt, quan tâm chỉ đạo xây dựng nhân rộng mô hình HTX kiểu mới và đã dự kiến lựa chọn 10 HTX tham gia đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới vùng ĐBSCL tại Vĩnh Long giai đoạn 2016- 2020” và 1 HTX xây dựng mô hình điểm, 1 HTX xây dựng mô hình diện theo Nghị quyết 04-NQ/TU.

Bài, ảnh: TRẦN PHƯỚC