Kinh tế tập thể tiếp tục đổi mới, phát triển

Cập nhật, 15:08, Thứ Tư, 15/03/2017 (GMT+7)

Ngày 15/3/2017, đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trưởng Ban chỉ đạo kinh tế tập thể (KTTT), chủ trì hội nghị tổng kết KTTT năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào phát triển KTTT
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào phát triển KTTT

Đánh giá của Ban chỉ đạo KTTT, trong năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT; cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT của Chính phủ; công tác tuyên tuyền, vận động ngày càng đi vào chiều rộng lẫn chiều sâu.

Có sự quan tâm, phối hợp thực hiện trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp với sở, ngành có liên quan. Qua đó, nhiều đơn vị KTTT có sự nỗ lực, phát huy nội lực và trưởng thành trong quản lý, điều hành.

Trong năm 2016, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã (HTX), quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục ổn định, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt trên 520,98 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 153 triệu đồng/HTX.

Trong đó, chất lượng hoạt động HTX đạt khá giỏi chiếm trên 51%, trung bình trên 46% và yếu kém gần 3%... Các tổ hợp tác (THT) ở lĩnh vực nông nghiệp được tiếp tục củng cố, nâng chất lượng hoạt động, với nhiều mô hình sản xuất kết hợp mang lại hiệu quả tốt.

Mặc dù vậy, KTTT cũng bộc lộ nhiều hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: tình hình giải thể HTX, THT cao hơn số lượng phát triển mới do những yếu kém trong nội tại HTX và cả cơ chế, chính sách chưa đồng bộ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, đoàn thể chưa sâu sát.

Đồng chí Trương Văn Sáu cho rằng KTTT là xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập kinh tế, do đó cần có các giải pháp đồng bộ để tạo điều kiện cho KTTT phát triển và đóng góp tích cực cho xã hội.

Vĩnh Long phải xây dựng 1-3 mô hình HTX làm điển hình nhân rộng và coi trọng chất lượng hoạt động HTX, kiên quyết giải thể những HTX hoạt động không hiệu quả.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC