Xây dựng 43 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả

Cập nhật, 13:47, Thứ Năm, 12/01/2017 (GMT+7)

Năm 2016, các cấp Hội Nông dân huyện Tam Bình đã hướng dẫn, tổ chức xây dựng được 43 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, đạt 258% chỉ tiêu.

Năm 2017, hội sẽ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình kinh tế tập thể.
Năm 2017, hội sẽ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình kinh tế tập thể.

Nổi bật là: mô hình trồng lúa hữu cơ, nuôi gà Đông Tảo, vịt sinh học (xã Mỹ Lộc); mô hình nuôi rắn mối, nuôi vịt trên đệm lót sinh học (xã Hậu Lộc); trồng nấm bào ngư, nuôi cá trê vàng (xã Tân Phú)...

Thông qua nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân”, huyện hội còn giải ngân 3 dự án xây dựng các mô hình: nuôi dê ở xã Ngãi Tứ; nuôi bò sinh sản ở xã Hòa Hiệp và Hậu Lộc, có 12 hộ tham gia với tổng số tiền 190 triệu đồng.

Năm 2017, hội phấn đấu xây dựng ít nhất 10 mô hình cấp huyện và mỗi xã ít nhất 1 mô hình thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân; mỗi cơ sở hội sẽ xây dựng ít nhất 1 mô hình kinh tế có hiệu quả thông qua các nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân” và các nguồn vốn khác.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI