4 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Cập nhật, 06:29, Chủ Nhật, 04/04/2021 (GMT+7)

 

PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan nhận Giải chính năm 2020.
PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan nhận Giải chính năm 2020.

(VLO) Ngày 31/3/2021, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED)- cơ quan thường trực Giải thưởng Tạ Quang Bửu- cho biết: Năm 2021, có 4 đề cử thuộc ngành khoa học Trái đất và sinh học nông nghiệp cho giải thưởng này.

Từ tháng 1 đến tháng 3, các hồ sơ đăng ký giải thưởng đã được rà soát điều kiện hành chính và đánh giá tại các hội đồng khoa học chuyên ngành. Các hội đồng khoa học đã đề cử 4 hồ sơ (bao gồm 2 Giải thưởng chính và 2 Giải thưởng trẻ) để tiếp tục đánh giá, xét chọn tại Hội đồng Giải thưởng.

Đây là 4 công trình được lựa chọn từ 41 hồ sơ các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật và các hội đồng đã nhất trí đề cử 4 hồ sơ cho giải thưởng chính và giải thưởng trẻ năm nay.

Theo đó, 2 đề cử Giải thưởng chính gồm:

1. PGS.TS. Ngô Đức Thành (Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với công trình “Performance evaluation of RegCM4 in simulating extreme rainfall and temperature indices over the CORDEX-Southeast Asia region” trên Tạp chí International Journal of Climatology, thuộc ngành khoa học Trái đất và môi trường.

2. TS. Đỗ Hữu Hoàng (Viện Hải dương học- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với công trình “Dietary β-glucan improved growth performance, Vibrio counts, haematological parameters and stress resistance of pompano fish” trên Tạp chí Trachinotus ovatus Linnaeus, thuộc ngành sinh học nông nghiệp.

2 đề cử Giải thưởng trẻ gồm:

1. TS. Bùi Minh Tuân (Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) với công trình “Extratropical Forcing of Submonthly Variations of Rainfall in Vietnam” trên Tạp chí Journal of Climate, thuộc ngành khoa học Trái đất và môi trường.

2. TS. Hoàng Thanh Tùng (Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với công trình “A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes” trên Tạp chí Scientia Horticulturae, thuộc ngành sinh học nông nghiệp.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng hàng năm của Bộ Khoa học- Công nghệ, nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Năm 2019, Tập đoàn PHENIKAA đã ký hợp đồng tài trợ cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Theo đó, PHENIKAA sẽ tài trợ kinh phí trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu trong 3 năm liên tiếp (2019- 2021) đối với kinh phí trao thưởng các Giải thưởng chính và Giải thưởng trẻ.

Dự kiến, hội đồng giải thưởng sẽ họp đánh giá hồ sơ vào tháng 4 này và trao giải thưởng vào tháng 5 tại Hà Nội, trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).


ĐÔNG PHƯƠNG (tổng hợp)