Năm 2018

Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp

Cập nhật, 04:32, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Vĩnh Long, trong năm 2018, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 5,5%, giá trị sản xuất ngành nông- lâm- thủy sản tăng 1,32% và chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,5%, giá trị các ngành dịch vụ tăng 5,4%.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Và để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, hiệu quả và nâng cao năng suất lao động.

Theo đó, tỉnh tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện ngay trong năm 2018 đối với các đề án là điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

cơ cấu lại nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016- 2020 và nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp công nghệ cao của Israel tại Vĩnh Long.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh sẽ tập trung đổi mới hình thức tổ chức sản xuất từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp, ưu tiên sản xuất theo chất lượng và phải gắn với quy hoạch.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phát triển các chuỗi sản phẩm ngành hàng chủ lực của tỉnh.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các mặt hàng lúa gạo, khoai lang, cây có múi.

Đồng thời, có giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông thôn, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. 

BÙI THANH