Người đứng đầu phải gương mẫu

Cập nhật, 05:54, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), theo ghi nhận từ một số cấp ủy Đảng đã có sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. 

Đồng thời, nhận diện rõ hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên giúp cho công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Cần phát huy vai trò giám sát của nhân dân và MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội đối với cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Cần phát huy vai trò giám sát của nhân dân và MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội đối với cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Vẫn còn những biểu hiện chưa tốt

Qua ghi nhận tại một số chi- đảng bộ cơ sở, tình trạng những biểu hiện suy thoái trong 27 biểu hiện của 3 nhóm vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 4 đặt ra vẫn còn xuất hiện ở một số tổ chức.

Đồng chí Lê Thị Tuyết Liễu- Bí thư Đảng ủy xã Tân Quới (Bình Tân)- cho biết, trước khi thực hiện nghị quyết này tại địa phương còn xuất hiện tình trạng khi họp không đóng góp nhưng ra ngoài lại nói, hay trong cuộc họp nói khác, ra ngoài nói khác- đó chính là biểu hiện của suy thoái và đảng ủy đã kịp thời chấn chỉnh.

Tại Đảng bộ TX Bình Minh, qua đánh giá của cấp ủy, hầu hết cán bộ, đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, làm tròn nghĩa vụ của người đảng viên.

Tuy nhiên theo đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Minh, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số chi- đảng bộ từng lúc, từng nơi chưa thường xuyên liên tục, một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu cơ quan chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu.

Trong công tác tự phê bình và phê bình, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong kiểm điểm, chưa mạnh dạn nêu đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm trong báo cáo kiểm điểm. Việc đưa ra giải pháp khắc phục còn chung chung, tiến độ khắc phục chậm, chưa đồng bộ.

Tại Đảng bộ huyện Long Hồ, trước khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về cơ bản Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh- chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, cũng như công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được huyện quan tâm, đồng thời tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề vi phạm Điều lệ Đảng.

Theo đồng chí Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Long Hồ, trước khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong hơn 3 năm (2012- 2014), huyện đã xử lý kỷ luật 42 đảng viên, 5 cán bộ, công chức, đã góp phần ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Người đứng đầu phải gương mẫu

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải gương mẫu để đảng viên noi theo.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải gương mẫu để đảng viên noi theo.

Hiện nay, các cấp ủy đều xem việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, vấn đề này được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp lệ chi bộ, để cán bộ, đảng viên có ý thức trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.

Điều quan trọng nhất để thực hiện tốt nghị quyết này là người đứng đầu phải gương mẫu trong thực hiện cam kết không suy thoái và có xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền- Bí thư Đảng ủy xã Tân Lộc (Tam Bình)- vẫn còn băn khoăn: “Cán bộ thì phải gương mẫu để đảng viên và nhân dân noi theo.

Hiện nay, tôi thấy vẫn còn có một số trường hợp đám giỗ nhà cán bộ còn lớn hơn đám cưới nhà dân, như vậy thì nói ai nghe.

Ngoài ra, theo tôi việc xử lý cán bộ vi phạm cần phải làm nghiêm túc, công bằng chứ đừng để tình trạng cán bộ cơ sở bị lỗi nhỏ thì “đè ra” xử lý, còn cán bộ cấp cao thì để trôi luôn”.

Nhiều cấp ủy Đảng hiện nay đã xây dựng chương trình hành động cũng như kế hoạch cụ thể để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách có hiệu quả.

“Trong năm 2018, TX Bình Minh tập trung nâng cao chất lượng trong quy hoạch, đánh giá cán bộ và khi đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, phát huy tốt hiệu quả khi được bổ nhiệm.

Thị xã sẽ kiên quyết sắp xếp lại đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức”- đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa khẳng định.

Đồng chí Hồ Văn Minh cho biết, một trong những giải pháp để thực hiện tốt nghị quyết này trong thời gian tới của huyện Long Hồ là phát huy vai trò giám sát của nhân dân và MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội.

Theo đó, sẽ khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để góp phần xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm đảm bảo được tính giáo dục, tính lãnh đạo, tính chiến đấu; dám mạnh dạn, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, đấu tranh bảo vệ người tốt, bảo vệ cái đúng, để qua đó khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Thế- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, tới đây tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cụ thể, trong đó tập trung vào tiêu chí đánh giá người đứng đầu các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, người đứng đầu và bí thư cấp ủy các cấp. Kịp thời thay thế người đứng đầu các cấp, các ngành không thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 Bài, ảnh: BÙI THANH

TIN LIÊN QUAN