Triển khai nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt

Cập nhật, 13:43, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)

Ngày 3/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy cho cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự hội nghị (ảnh).  

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Nghị quyết số 18, về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; nghị quyết số 19, về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; nghị quyết số 20, về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; nghị quyết số 21, về “công tác dân số trong tình hình mới”. 

Ngoài ra, còn có các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa, thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón, hội nghị triển khai quán triệt lần này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở các ngành và các địa phương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cấp mình, ngành mình.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong chỉ đạo triển khai và thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: THANH TÂM