Hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh được đào tạo cơ bản, phù hợp với vị trí, sở trường công tác

Cập nhật, 06:06, Thứ Năm, 04/01/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đương chức và quy hoạch), đồng thời xét nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các sở, ban ngành tỉnh và các huyện- thị- thành để lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

Tính từ năm 2011- 2017, toàn tỉnh đã đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho 3.150 đồng chí, trong đó trung cấp 425 đồng chí, ĐH (1.567), thạc sĩ (1.144), tiến sĩ (14); đào tạo lý luận chính trị cho 7.797 đồng chí, trong đó sơ cấp 519 đồng chí, trung cấp (6.162), cao cấp (1.116).

Riêng đào tạo theo đề án Vĩnh Long 100 được 54 thạc sĩ và 4 tiến sĩ. Ngoài các lớp trên, Tỉnh ủy cho chủ trương các ngành đặc thù như công an, quân đội mở các lớp đại học chuyên ngành, trung cấp lý luận chính trị để đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Song song đó, tỉnh đã cử 40.462 lượt cán bộ đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng chức danh cán bộ dự nguồn…

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, hiện hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh đều được đào tạo cơ bản, có hệ thống, phù hợp với vị trí, sở trường công tác của cán bộ.

BÙI THANH