Phải quan tâm làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở

Cập nhật, 15:43, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

 

Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (đứng giữa) khen thưởng các tập thể làm tốt công tác dân vận
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (đứng giữa) khen thưởng các tập thể làm tốt công tác dân vận

Ngày 5/1/2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ông Đỗ Văn Phớn- Vụ trưởng phụ trách phía Nam, cơ quan Ban Dân vận Trung ương; ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự.

Năm qua, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng tiếp tục có chuyển biến tích cực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận của xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Các cấp chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với học tập và làm theo Bác.

Các tổ chức chính trị- xã hội tích cực tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục; công tác kiểm tra giám sát, phản biện xã hội được tăng cường thường xuyên, năm qua đã tổ chức được 943 cuộc giám sát.

Toàn tỉnh có 847 ấp, khóm đều có thành lập tổ dân vận, làm cầu nối giữa chi bộ ấp, khóm với nhân dân, kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn trong nhân dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục đi vào chiều sâu, có sự vận dụng sáng tạo linh hoạt vào đặc điểm tình hình địa phương, đã có 819 tập thể, 1.397 cá nhân được tuyên dương cấp cơ sở và 246 tập thể, 412 cá nhân tuyên dương cấp huyện, 87 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu lưu ý công tác dân vận trong năm tới phải chú trọng hình thức và hiệu quả của công tác tuyên truyền cho tốt hơn; khắc phục những hạn chế trong công tác tham mưu;

tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng nhất là các Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 6; đặc biệt, phải quan tâm làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở, khắc phục đơn thư khiếu nại, tố cáo nặc danh. 

Tin, ảnh: HẢI YẾN