Trợ cấp mất việc làm

Cập nhật, 05:39, Thứ Tư, 22/07/2020 (GMT+7)

Tôi đang làm việc cho một công ty với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nhưng vừa qua do công ty kinh doanh không hiệu quả nên đã gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trường hợp này tôi sẽ được hưởng chế độ như thế nào?

Phạm Hữu Toàn (Tam Bình)

Trả lời: Về nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp vì lý do kinh tế:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Bộ luật Lao động năm 2012, thì trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của bộ luật này.

Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại Điều 49 của bộ luật này.

Khoản 1 Điều 49 bộ luật này quy định, người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và 45 của bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương.

Căn cứ quy định trên, người lao động trong trường hợp này sẽ được trợ cấp mất việc làm. Mức trợ cấp mất việc làm là mỗi năm làm việc được trả một tháng tiền lương nhưng tổng cộng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương.

PHÒNG BẠN ĐỌC