Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cập nhật, 06:05, Thứ Ba, 21/07/2020 (GMT+7)

Xin hỏi về trường hợp đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nếu có thất nghiệp thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Đặng Thanh Bình (Tam Bình)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 50 Luật Việc làm 2013, thì mức hưởng BHTN như sau:

Bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

PHÒNG BẠN ĐỌC