Người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án

Cập nhật, 06:05, Thứ Ba, 21/07/2020 (GMT+7)

Trường hợp người phải thi hành án bị kê biên, bán đấu giá tài sản và có người trúng đấu giá thì khi sang tên giấy nhà và đất bán đấu giá sẽ phát sinh chi phí đo đạc để chuyển tên quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Xin hỏi, người phải thi hành án chịu chi phí này hay người trúng đấu giá chịu?

Bùi Tấn Phát (Long Hồ)

Trả lời: Điều 73 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 về chi phí cưỡng chế thi hành án quy định người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau đây:

Chi phí thông báo về cưỡng chế thi hành án; chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án; chi phí cho việc định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản; chi phí định giá lại tài sản, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 điều này; chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản;

chi phí thuê công nhân và khoản chi phí phục vụ cho việc xây, ngăn, phá dỡ; chi thuê đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án; chi phí cho việc tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ; tiền bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế thi hành án.

Như vậy, trường hợp trên thì người phải thi hành án chịu chi phí này, trừ trường hợp người trúng đấu giá đồng ý chịu chi phí đó.

PHÒNG BẠN ĐỌC