Nghỉ việc hơn 3 tháng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Cập nhật, 06:05, Thứ Ba, 21/07/2020 (GMT+7)

Tôi nghỉ việc đến nay đã hơn 3 tháng, vậy nay tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Lê Thu Hiền (Long Hồ)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, căn cứ quy định trên, trường hợp quá thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì không được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.

PHÒNG BẠN ĐỌC