Sang tên ô tô của người đã chết phải đóng những khoản thuế gì?

Cập nhật, 20:08, Thứ Tư, 29/07/2020 (GMT+7)

Anh tôi đứng tên giấy chứng nhận ô tô. Khi anh tôi chết thì di sản sang tên cho cha tôi (vì anh tôi chưa có vợ). Xin hỏi, khi làm thủ tục sang tên có phải đóng thuế gì không?

Lê Minh Anh

(TX Bình Minh)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Trường hợp thừa kế tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng không thuộc trường hợp được miễn thuế theo quy định tại Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Căn cứ quy định trên, đối với trường hợp bạn hỏi, ô tô là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu nên cha của bạn được nhận thừa kế, sẽ thuộc trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định nêu trên.

PHÒNG BẠN ĐỌC