Có được miễn trách nhiệm hình sự khi người đại diện của bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự?

Cập nhật, 05:47, Thứ Năm, 23/07/2020 (GMT+7)

Em tôi 17 tuổi, đánh người gây thương tích 15% và người nhà của bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự. Xin hỏi, như vậy em tôi có bị đi tù không?

Trương Thanh Mai (TX Bình Minh)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015, quy định về độ tuổi thì người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Do đó, em bạn đã đủ 17 tuổi nên sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội mà mình gây ra.

Hành vi cố ý gây thương tích của em bạn có thể là tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng.

Hành vi cố ý gây thương tích thuộc tội phạm ít nghiêm trọng:

Theo khoản 3 Điều 29 Bộ luật Hình sự 2015 và điểm a khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định: Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Hành vi cố ý gây thương tích là tội nghiêm trọng, trường hợp này không được miễn trách nhiệm hình sự khi có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự của người đại diện của bị hại.

PHÒNG BẠN ĐỌC