Có được xuất cảnh khi đang thực hiện nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự?

Cập nhật, 15:17, Thứ Năm, 30/07/2020 (GMT+7)

Xin hỏi, trường hợp một người đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự thì có được xuất cảnh không?

Nguyễn Hoàng Tùng

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 136/2007 ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ), quy định công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm; đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự; đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.

Căn cứ quy định trên người đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ theo bản án dân sự thì chưa được xuất cảnh.

PHÒNG BẠN ĐỌC