Toàn tỉnh có 132 cơ sở khám chữa bệnh BHYT

Cập nhật, 14:17, Thứ Sáu, 25/11/2022 (GMT+7)

Đến hết tháng 10/2022, BHXH tỉnh đã thực hiện ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) BHYT với 25 cơ sở KCB đầu mối cho 132 cơ sở KCB trong tỉnh (bao gồm 5 cơ sở KCB tuyến tỉnh, 2 BVĐK công lập, 2 BVĐK tư nhân tuyến huyện, 8 trung tâm y tế tuyến huyện đầu mối cho 107 trạm y tế tuyến xã, 7 phòng khám đa khoa tư nhân và 1 bệnh xá Công an tỉnh).

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long được giao dự toán chi KCB BHYT năm 2022 là hơn 814,5 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, BHXH tỉnh và Sở Y tế ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện chính sách BHYT, tăng cường công tác quản lý sử dụng dự toán KCB năm 2022.

Đến hết tháng 10/2022, chi phí KCB BHYT toàn tỉnh là hơn 535,2 tỷ đồng (gồm chi phí KCB BHYT tại các cơ sở y tế hơn 532,2 tỷ đồng với 1,72 triệu lượt KCB, chi phí thanh toán trực tiếp, chi phí chăm sóc sức khỏe ban đầu). Ước chi KCB BHYT cả năm là 679 tỷ đồng.

TƯỜNG VÂN