Sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 ở Vĩnh Long đa số thuộc bộ "Chân trời sáng tạo"

Cập nhật, 21:20, Thứ Tư, 14/04/2021 (GMT+7)

Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh có quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Vĩnh Long.

Đa số các sách được phê duyệt đều thuộc bộ “Chân trời sáng tạo” của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam. Riêng sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 2, có đến 3 đầu sách được phê duyệt, trong đó, 2 đầu sách thuộc NXB Giáo dục Việt Nam, 1 đầu sách của NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Với bộ sách giáo khoa lớp 6, đa số các môn được chọn cũng thuộc bộ “Chân trời sáng tạo”. Đối với sách Tiếng Anh 6 có 4 đầu sách được phê duyệt, trong đó, có 3 đầu sách của NXB Giáo dục Việt Nam và 1 đầu sách của NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN