Sổ tay

Đừng dập tắt những đam mê sáng tạo

Cập nhật, 05:51, Thứ Tư, 31/03/2021 (GMT+7)

(VLO) Khi mà thời gian sáng tạo của học sinh ngày một ít đi bởi thời gian học chính khóa, phụ đạo, học thêm đã quá nhiều thì xin đừng dập tắt những hội thi khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Bàn về tính minh bạch của các dự án, đề tài nghiên cứu mà người xem phải suy nghĩ - học sinh không biết đã góp bao nhiêu phần trăm công sức, bởi vì, dự án đề tài đó quá vĩ mô so với sức của các em.

Điều này, có thể chỉnh sửa để cuộc thi gần gũi hơn, học sinh có thể chỉ đưa ý tưởng hoặc chỉ cần các em có những đề tài đơn giản. Đồng thời, có những quy chế, cách chấm giải thích hợp hơn, chính xác hơn.

Theo tôi cuộc thi không chỉ nhằm vào giải thưởng mà nhằm vào những gì các em học được khi tham gia nghiên cứu.

Mục tiêu lớn hơn ở “sân chơi” này là góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Nghiên cứu khoa học là một bậc cao hơn của giáo dục STEM mà Bộ GD-ĐT đang đặt ra trong lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Mục đích của cuộc thi là giúp các em không chỉ được thực hành, trải nghiệm, ứng dụng kiến thức vào giải quyết một đề tài cụ thể, chế tác một sản phẩm cụ thể mà phát triển nhiều thứ như tư duy khoa học, năng lực khai thác tài liệu, năng lực thuyết trình, phản biện, các kỹ năng làm việc nhóm. Đây cũng là cách để “học đi đôi với hành”.

Những điểm chưa phù hợp nếu có sẽ được xem xét, xử lý cụ thể nhưng chúng ta không thể vì điều đó mà phủ nhận những giá trị thật, có ý nghĩa trong tiến trình đổi mới giáo dục phổ thông.

Đừng chỉ chú trọng học văn hóa mà xem nhẹ sự động viên, khuyến khích học sinh và giáo viên sáng tạo. Hãy vào cuộc cùng các em để cuộc thi có ý nghĩa và những ý tưởng đề tài không chỉ nằm trên giấy hay chỉ để lấy giải mà thôi.

VĨNH PHÚC