Đến 1/4, các hội đồng bộ môn hoàn thành chọn sách giáo khoa

Cập nhật, 05:29, Thứ Năm, 25/03/2021 (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích- Phó Giám đốc Sở GD- ĐT cho biết: “Các hội đồng bộ môn sẽ họp và bỏ phiếu kín quyết định việc chọn sách giáo khoa từ 25/3- 1/4. Sách giáo khoa được chọn phải đạt hơn 1/2 số phiếu lựa chọn”. Sau đó Sở GD- ĐT sẽ tổng hợp và trình UBND tỉnh.

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021- 2022 thực hiện theo Thông tư số 25/TT-BGDĐT của Bộ GD- ĐT do UBND tỉnh thành lập, mỗi môn học của cấp học thành lập 1 hội đồng. Có 20 hội đồng được thành lập: 9 hội đồng tương ứng 9 môn của lớp 2 và 11 hội đồng cho 11 môn của lớp 6.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học từ giáo viên; đề xuất của tổ chuyên môn, của trường, của phòng GD-ĐT/trường THPT theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Hội đồng thảo luận sẽ đánh giá sách giáo khoa theo danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất để lựa chọn.

CAO HUYỀN